Silo cells / Silos / Tanks / Reservoirs

Silo ćelije izrađujemo od kvalitetnog čeličnog lima, a ojačavamo ih horizontalno i vertikalno čeličnim profilima.

Koriste se za skladištenje sitnozrnastih materijala kao i brašnastih komponenti.

Usip materijala u ćeliji se vrši na taj način što se elevatorom diže masa i ubacuje u silo ćeliju.

Izuzimanje iz ćelije se vrši direktno gravitacijom u transportere koji materijal dalje prenose u proizvodnu liniju. Na gornjoj strani ćelije, u zavisnosti od mesta usipa materijala u ćeliju, postavlja se pokazivač nivoa, koji signalizira kada je ćelija puna. Takođe, na poklopcu ugrađujemo interventni otvor, poklopac za silaz u silo ćeliju. Osim penjalice za penjanje u silo ćeliju, po narudžbini, ugrađujemo i penjalice sa unutrašnje strane za silaz radnika u ćeliju. Na izlazu is silo ćelije se ugrađuju tablasti zatvarači, a postoji mogućnost ugradnje izuzimača, koji imaju zadatak da vrše stimulans isticanja teško tekućih materijala iz ćelije. Levak ćelije se izrađuje pd uglom od 60 za brašnaste komponente.

Osim proizvodnje novih silo ćelija,obavljamo i usluge montaže silo ćelija drugih proizvođača.