Prohromski i drugi rezervoari

Izrada rezervoara raznih dimenzija.