15 May 2019
15/05/2019

Rezervoari _ Duplikatori_ 5.19

Izradili smo specifične rezervoare – duplikatore sa dva plašta između kojih je ugrađena spirala po čitavoj dužini (zapremine 60m3, dimenzije cilindričnog dela su Ø2500x12m).