Eco containers

PROGRAM EKO KONTEJNERA:

  • Svi ovi kontejneri se odlikuju kompaktnošću i izradjuju od limova raznih debljina, u zavisnosti od namene, sa ojačanim rubovima
  • Poklopci se u otvorenom položaju mogu fiksirati pomoću ugradjenog mehanizma, kako pri manipulaciji ne bi dolazilo do povredjivanja
  • Lako su prenosivi pošto imaju ugradjene kutije za vile viljuškara
  • Po želji kupaca farbaju se u razne boje u zavisnosti od namene
  • Poseduju ispust za potpuno pražnjenje pri pranju
  • Nalaze široku primenu za grupisanje, odlaganje i čuvanje, kao i transport opasnog otpada koje treba zbrinuti na zakonom propisan način