Horizontal chain conveyors

Naši redleri su izrađeni od kvalitetnog čeličnog lima i čeličnog profila. Karakteristike redlera proizvedenih u preduzeću Tehnoradionica AD su jednostavna konstrukcija, veliki kapacitet i ne oštećuju transportovani materijal.

Mogu se montirati u tri položaja: direktno na pod, na nosače i vešanjem o plafon. Konstrukcija tranportnog lanca je izvedena tako da redleri mogu po potrebi naizmenično transportovati materijal u smeru pogonskog lančanika kao i u smeru zateznog.

Smer ili pravac transporta materijala može biti u jednu stranu “jednosmeran” ili u obe strane “reverzibilan”. Normalni smer transportovanja je prema pogonskom lančaniku.

Nasipna i isipna mesta je moguće izvesti u više varijanti duž čitavog korita redlera uz primenu odgovarajućih otvora i zatvarača.

U zavisnosti od materijala koji se transportuje, postavljamo odgovarajuće klizne površine kje izrađujemo od specijalnih materijala.

Namenjeni su za transport žitarica u silosima, mlinovima, imaju širooku primenu u industriji ulja, industiji mineralnih i veštačkih đubriva, pivarskog slada, pivara i dr.

Osim proizvodnje novih redlera, kao i proizvodnje delova za iste (lanca, pogonskog lančanika, zateznog lančanika i dr.), obavljamo i usluge održavanja već postojećih redlera drugih proizvođača.

S obzirom na mogućnost zadavanja različitih kapaciteta, dimenzija i specifičnih zahteva na jednom tipu redlera, inžinjerski i stručni timovi preduzeća Tehnoradionica AD određuju sve parametre redlera u cilju zadovoljenja kapaciteta izabranog redlera i želja i zahteva naših poštovanih klijenata.