Silos / Reservoirs / Tanks

Rezervoare – tankove izrađujemo od čeličnog lima (S235, S355, P265GH…) i nerđajućeg čelika (AISI 304, 316…) u raznim dimenzijama i izvedbama u zavisnosti od namene i zahteva Investitora. Svojim velikim iskustvom i znanjem pružamo podršku našim Investitorima od faze planiranja pa do montaže, puštanja u rad i održavanja sistema.

Silo ćelije izrađujemo od kvalitetnog čeličnog lima i nerđajućeg čelika, raznih dimenzija i oblika, a ojačavamo ih horizontalno i vertikalno čeličnim profilima. Koriste se za skladištenje sitnozrnastih materijala kao i brašnastih komponenti.

Pored izrade silosa izjedna, takođe izradjuje i silose raznih dimenzija i kapaciteta u segmentima. Ovi silosi su projektovani za jeftiniji transport i zahtevaju kratko vreme montaže na licu mesta.

Usip materijala u ćeliji se vrši na taj način što se elevatorom diže masa i ubacuje u silo ćeliju, pneumatskim transportom i dr. Izuzimanje iz ćelije se vrši direktno gravitacijom u transportere koji materijal dalje prenose u proizvodnu liniju. Na gornjoj strani ćelije, u zavisnosti od mesta usipa materijala u ćeliju, postavlja se pokazivač nivoa, koji signalizira kada je ćelija puna. Takođe, na poklopcu ugrađujemo interventni otvor, poklopac za silaz u silo ćeliju. Osim penjalice za penjanje u silo ćeliju, po narudžbini, ugrađujemo i penjalice sa unutrašnje strane za silaz radnika u ćeliju. Na izlazu is silo ćelije se ugrađuju tablasti zatvarači, a postoji mogućnost ugradnje vibrodna, izuzimača, koji imaju zadatak da vrše stimulans isticanja teško tekućih materijala iz ćelije. Levak ćelije se izrađuje pd uglom od 60 za brašnaste komponente.

Osim proizvodnje novih silo ćelija,obavljamo i usluge montaže silo ćelija drugih proizvođača.