Izradili smo i montirali specifične čelične rešetke, tj. nosače za odlaganje limova, cevi i profila.

Sa našim specifičnim mašinskim parkom, logostikom i ekspertizom u mogućnosti smo efikasno i kvalitetno izraditi i montirati sve tipove čeličnih konstrukcija i pre svega ispuniti specifične zahteve naših Klijenata.