Oprema u šećeranama

Kompanija Tehnoradionica AD je formirana 1911. godine za potrebe izgradnje i održavanja Fabrike šećera u Zrenjaninu. Od osnivanja do danas kompanija je prošla kroz mnoge transformacije i danas posluje u većinskom privatnom vlasništvu.

Tokom svoje bogate istorije, Kompanija se pozicionirala kao jedan od lidera u proizvodnji opreme u šećeranama, montaži i održavanju, kako u Srbiji tako i u regionu. Posebno napominjemo da za svu proizvedenu opremu posedujemo kompletnu dokumentaciju i bogato iskustvo.

Oprema i mašine u industriji šećera:

 • Hvatač kamena “SOKOLOV”
 • Hvatač trave
 • Kineta za istovar repe sa pneumatskim mlaznicama
 • Čišćenje repe
 • Vibrorešetka
 • Linija za suvi istovar repe
 • Rollen Rost
 • Povrat repe s deponije
 • Oprema uz parnu sušaru za repin rezanac
 • Pužni transporteri, trakasti transporteri, horizontalni lančani tranporteri i dr.
 • Sabirnik kondenzanata
 • Ramski filter – tip DDS
 • Granpon filter
 • Klasirer krečnog mleka
 • Mešalica žutog šećera majuška
 • Dimnjak krečne peći
 • Uređaj za odvajanje kamena pri transportovanju repe sa vodom
 • Samočišćuća rešetka sa valjcima za odvajanje trave i lišća od repe
 • Aparati za prvu i drugu saturaciju – karbonataciju – saturateri
 • Vertikalna hladnjača za “C” šećervinu
 • Radijalni dekanter za odvajanje čestica čvrste faze iz vode od plavnjenja i pranja repe
 • Horizntalna hladnjača šećerovine
 • Ekstrakcioni aparat “DE-SMET”
 • Hladnjak za peletirani rezanac
 • Horizontalni separator kamena kod doziranja krečnih peći
 • Centrifugalni odvajač mrvica
 • Remont sušara i pralica
 • Klasirer
 • Multicikloni
 • Vibro sita, oprema za odvajanje prašine iz ugljena
 • Dozatori
 • Druga oprema, kao i održavanje već pstojeće opreme