Druge usluge

Elektromehanicarski radovi:

Premotavanje namotaja elektro motora i transformatora
Izrada el. Instalacije industrijskih pogona
Izrada stambenih el. Instalacija
Izrada gromobranskih instalacija i uzemljivača i izdavanje odgovarajućih atesta
Izrada razvodnih ormara
Rad sa garniturom za podbušivanje radi prolaska kabla, cevi i sl

Instalaterski radovi:

  • Izrada i montaža cevovoda, račvi, prelaznih komada, kolena i tablastih zatvarača
  • Montaža svih vrsta vodovodnih instalacija i armatura
  • Montaža sanitarnih uređaja
  • Izvođenje kanalizacionih radova
  • Popravak pumpi za vodu (potapajuće, centrifugalne i klipne)
  • Montaža agregata za povećanje pritiska
  • Izrada svih vrsta centralnih grejanja
  • Montaža izmenjivačkih stanica
  • Zavarivanje aluminijskih cevovoda za navodnjavanje

Pružamo i mnoge druge usluge na osnovu zahteva naših klijenata.