Prohromski i drugi rezervoari

Izrada i montaža rezervoara raznih dimenzija od crnog i nerđajućeg čelika.