Kip platforma

U sklopu silosa, fabrika stoošne hrane i ostalih, za prijem materijala, Tehnoradionica AD Zrenjanin proizvodi KIP PLATFORME sa hidrauličnom instalacijom. Kip platforme su namenjene za istovar zrnastog materijala iz kamiona, prikolica itd.

Istovar se ostvaruje na taj način što hidroinstalacija diže platformu koja se zajedno sa vozilom naginje za određen ugao, te tovar klizi i pada iz vozila.

Upotrebom kip platformi sa hidrauličnom instalacijom, povećava se učinak preko deset puta u zavisnosti od kapaciteta prijema.

Konstrukcija kip platforme je metalna, masivna i trajna. Sastoji se od čeličnih nosača i rebrastog lima. Dizanje i spuštanje platforme se vrši hidrauličnim putem.

S obzirom na razne potrebe i veličine silosa, platformesu podeljene na četiri osnovne veličine. Komandovanje platforme se vrši električnim putem.

Naše kip platforme su izrađene od kvalitetnog čeličnog lima i čeličnog profila. Osim proizvodnje novih kip platformi, kao i proizvodnje delova za iste, obavljamo i usluge održavanja već postojećih kip platformi drugih proizvođača.