Politika Kvaliteta

U borbi za poverenje klijenata, kvalitet proizvoda i odnos prema korisnicima, predstavljaju osnov poslovanja preduzeća TEHNORADIONICA AD. Poverenje u proizvodnu i poslovnu praksu jeste siguran način za zadovoljenje najviših zahteva, sigurnosti zaposlenih i dugoročni opstanak i napredak preduzeća.
Politika kvaliteta preduzeća TEHNORADIONICA AD , sertifikovanog za proizvodnju i servisiranje procesne opreme, zasniva se na dugoj tradiciji, na opredeljenosti organizacije da konstantno unapređuje kvalitet svojih proizvoda i usluga, a sve u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2015.
Osnovni principi politike kvaliteta preduzeća Tehnoradionica AD su:

  • Ispunjavanje zahteva, potreba i očekivanja korisnika je naš prvi i apsolutni poslovni prioritet i smernica za sve naše aktivnosti;
  • Postizanje kvaliteta zahtevanog od strane korisnika, bezebdnost i pouzdanost naših proizvoda i usluga uz poštovanje i primenu odgovarajućih zakonskih propisa i standarda;
  • Obezbeđivanje i stalno unapređenje kvaliteta i efikasnosti zasniva se na odgovornosti svih funkcija i svakog pojedinca angažovanog za poslove koje obavlja, odnosno, svi zaposleni snose odgovornost za obezbeđivanje kvaliteta;
  • Realizacija poslovnih aktivnosti uz potpunu primenu i po procedurama sistema upravljanja kvalitetom, realizacija postavljenih ciljeva kvaliteta;
  • Stalno povećanje ukupnog nivoa znanja, stručnosti i osposobljenosti zaposlenih
  • Unapređenje kvaliteta isporučilaca i kooperanata i uspostavljanje partnerskih odnosa sa njima;
  • Maksimalna motivacija zaposlenih u Tahnoradionici AD da među sobom ostvare kvalitetnu saradnju, poverenje i osećaj pripadnosti kolektivu;
  • Stalno poboljšanje efikasnosti i ukupnih rezultata poslovanja

TEHNORADIONICA AD ZRENJANIN
Izvršni direktor
Marko Stanivuković, dipl. Ing. maš