Rotacioni dozator i vazdušne zaustave

Rotacioni dozator služi za ravnomerno i kontinualno izuzimanje i doziranje praškastih i zrnastih materijala u procesnoj industriji. Istovremeno može služiti i kao vazdušna ustava. Rotacioni dozatori Tehnoradionica AD tehničkim rešenjima garantuju dobar kvalitet i lako održavanje.

U kućište rotacionog dozatora je ugradjen rotor sa 8 lopatica koji dobija pogon od motoreduktora. Rotor sa lopaticama pri obrtanju izuzima materijal iz silosa ili nekog drugog suda gde je skladišten materijal i vrši doziranje u poseban sud ili na neku vrstu transportera. Iznad rotacionog dozatora se po potrebi ugradjuje odgovarajuće kontrolno staklo, tako da postoji mogućnost vizuelne kontrole rada rotacionog dozatora. Oblici i ugradbene mere ulaznih i izlaznih otvora mogu se regulisati po želji klijenata.

S obzirm na mogućnost zadavanja različitih kapaciteta, dimenzija i specifičnih zahteva na jednom tipu rotacionog dozatora, inžinjerski i stručni timovi preduzeća Tehnoradionica AD odredjuju sve parametre u cilju zadovoljenja kapaciteta izabranog tipa rotacionog dozatora i želja i zahteva naših poštovanih klijenata.

Tehnoradionica AD izrađuje rotacione dozatore i vazdušne zaustave domenzija od fi150 do fi800 (prečnik rotora) za razne namene i za razne industrije, od raznih materijala.

Osim proizvodnje novih rotacionih dozatora, kao i proizvodnje delova za iste (kućišta, lopatica, osovina i dr.) obavljamo i usluge održavanja već postojećih rotacionih dozatora drugih proizvodjača.