Zupčasta pumpa sa grejnom komorom i ventili

Zupčasta pumpa sa grejnom komorom služi za transport viskoznih fluida kod kojih je viskozitet u velikoj zavisnosti od temperature (skrobni ili šećerni sirup, mazut…).

Zupčasta pumpa se proizvodi i bez grejne komore kapaciteta prilagođenog za određeni tehnoločki proces po narudžbini.

Proizvodimo dvokrake i trokrake ventile sa grejnom komorom.