Vibro sita, separacije i ostalo

VIBRO SITA:

  • Vibro sita mogu biti primarna i sekundarna. Primarna imaju jednu odsejnu površinu dok sekundarna imaju više odsejnih površina.
  • Veličine sita, a time i kapacitet, prilagođavaju se zahtevima klijenata. Pored raznih dimenzija, sita mogu biti i različitih otvora, što zavisi od materijala koji se selektuje i kapaciteta.
  • Sita proizvodimo i u samočišćećoj izvedbi. Perforacije na situ direktno utiču na dobijanje željene granulacije materijala. Vibro sita izrađujemo od kvalitetnih čeličnih limova i čeličnih profila.
  • Obzirom na mogućnost zadavanja različitih kapaciteta, dimenzija i specifičnih zahteva na jednom tipu vibro sita, inžinjerski i stručni timovi Tehnoradionica AD određuju sve parametre vibro sita u cilju zadovoljenja kapaciteta izabranog transportera i želja i zahteva naših poštovanih klijenata.