Održavanje

Zbog strukture radne snage koju posedujemo i komparativnih prednosti koji su navedene u odeljku “MONTAŽA” ideja nam je da se bavimo i kompletnim održavanjem i servisiranjem opreme i mehanizacije.

Na primer, proizvodni sistem koji ima mnogo opreme koju mi proizvodimo treba da službu održavanja svede samo na kontrolu pouzdanosti tokom svog procesa proizvodnje, a da za održavanje angažuje nas.

Logično je da radna snaga koja proizvede opreme bolje je može i održavati.Posebno je to važno sa stanovišta preventivnog održavanja jer mi kao proizvodjači opreme projektujući i konstrujušući znamo i vek trajanja navedene opreme pa bolje možemo sugerisati investitoru kad je najbolji momenat za zamenu ili popravak opreme da pouzdanost sistema bude maksimalna.