Utovarne kašike i druge kašike, pojedini delovi i servisiranje mehanizacije

Izrađujemo utovarne kašike raznih veličina za razne tipove mehanizacije i namene.