Montaža

Dugogodišnje iskustvo u izradi i montaži izradjene opreme tako da se dobije maksimalna pouzdanost u radu, nas je navelo na ideju da se bavimo i montažnim radovima i opreme koju su proizveli drugi proizvodjači.

Jednostavno, stuktura radne snage koju posedujemo je takva da se lakše snalazi prilikom montaže opreme koju inače i proizvodi, nego npr. radna snaga (bravari) koji se bave drugim poslom.

Prilikom montažnih radova se uvek dogodi da neke mere budu neusaglašene ili se pojavi manjak odredjenih elemenata pa je naša velika komparativna prednost da brzo napravimo te elemente i nastavimo montažu.