Uspešno smo završili projekat izrade, montaže i puštanje u rad opreme za prijem kalcijum karbonata, brašna i sličnih proizvoda:

  • Silosi sa izolacijom
  • Filteri
  • Vibrodna
  • Pužni transporteri