Multicikloni i cikloni

Multiciklon je uređaj sastavljen od većeg broja ciklonskih odvajača i ima široku primenu raznim industrijskim procesima (proizvodnja cementa, kreča, prerada uglja,separaciji kamena, hemijska industrija…)