Utovarne kašike i druge kašike, pojedini delovi i servisiranje mehanizacije