22 апр 2019
22/04/2019

Rezervoar 40m3 _ 4.19

Završili smo izradu specifičnog vertikalnog rezervoara od 40m3 (sa izolacijom) koji se koristi u tehnološkom procesu u prehrambenoj industriji.

Za više detalja => https://www.youtube.com/watch?v=o46VENvqbNw