Vibroizuzimač ili vibro dno

Tehnoradionica AD u dogovoru sa investitorima proizvodi i vibroizuzimače sa dancima po merama koje se nalaze u donjoj tabeli, a po standardnim dimenzijama danca koji se mogu naći na tržištu.

Materijali za izradu mogu biti Č.0361 (crni lim) ili Č.4580 (prohrom, inox), u zavisnosti od potreba i želja investitora. Za prehrambenu industriju varijanta od crnog lima se na unutrašnjim površinama premazuje epoxidnim završnim lakovima.

Uobičajno, silosi imaju velike preseke, koji se u donjem delu smanjuju konusno prema isipu na dnu. Najviše problema kod izuzimanja prouzrokuju materijali kao što su brašno, skrob, stočna hrana, žuti šećer i drugi, koji se nabijaju u suženom delu silosa. Kada su silosi puni, velika težina materijala deluje na materijal koji se nalazi u konusnom delu silosa. Posledica toga je zaglavljivanje materijala i prekidanje u procesu izuzimanja materijala.

Tehnoradionica AD je razvila ovaj uredjaj koji predupredjuje probleme u izuzimanju materijala i njegov siguran protok. Vibro izuzimači se sastoje od fiksnog  i vibrirajućeg dela, koji su medjusobno povezani vešalicama i elastičnom vezom od vazdušno-nepropusnog materijala. Vešalice u svojim uležištenjima imaju gumene čaure za neutralisanje prenosa vibracija na silo ćelije. Ovakvi vibro izuzimači rade tiho i neprekidno, a skoro da i ne zahtevaju održavanje.

Drugi način izvedbe vibro izuzimača je sa izradjenim konusnim dnom koje je vibrirajuće. Kod ovakve izvedbe moguće je lakše prilagoditi ugradbene mere na postrojenjima gde nema dovoljno mesta za ugradnju izuzimača sa dancima.

Naš stručni tim određuje i optimizuje vibro izuzimače prema potrebi i zahtevu investitora, uzimajući u obzir sve parametre procesa na liniji toka materijala u proizvodnom procesu koji se obavlja u postrojenjima investitora

tip/mere ΦDn ΦDp ΦDs Dg h Φl P(kW) Tip mtora G(kg)
TR-VIK-800 800 900 970 1130 500 150;200 0,16 MVE 200/15 130
TR-VIK-1000 1000 1100 1170 1330 540 200;300 0,16 MVE 200/15 170
TR-VIK-1300 1300 1400 1470 1630 740 300;500 0,30 MVE 400/15 290
TR-VIK-1500 1500 1600 1670 1830 790 300;500 0,35 MVE 400/15 390
TR-VIK-1600 1600 1700 1770 1930 860 300;500 0,35 MVE 500/15 430
TR-VIK-2000 2000 2100 2170 2330 1050 300;500 0,62 MVE 700/15 630

*Proizvodjač zadržava pravo izmene oblika, materijala i mera