Izrada i montaža opreme na jednoj od linija za prijem i skladištenje skroba:
– Silos fi3800mm, h=8000mm (cilindrični deo) od prohroma (Č.4580 / AISI304) i izolacijom, sa odgovarajućom čeličnom konstrukcijom i pratećom opremom (filter, merači nivoa, ventil sigurnosnog pritiska i dr…).
– Vibrodno fi2000mm od prohroma (Č.4580 / AISI304)
– Tablasti zatvarač od prohroma (Č.4580 / AISI304)
– Pužni transporteri od prohroma (Č.4580 / AISI304)