Izradili smo veliki broje silosa i pratećih konusa specifičnih oblika i dimenzija za fabrike stočne hrane.